White Auspicious Symbols Katak

White Auspicious Symbols Katak

$5.00

These silky polyester white kataks are screen-printed with the eight auspicious symbols ~ 6' long.
SKU

kasiwea